Skuff­sek­sjon med 2 skuf­fer Sys­tem Pro Ultra HD

Qbrick System

System Pro Ultra HD

Produktnummer: 8815573 El-nummer: 8815573 NOBB-nummer: 60092386 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Ultra HD-mate­ri­ale
Polyamid doble koblinger for å koble til andre mod­uler i PRO-lin­jen (500, verk­tøykasse, teknikerkof­fert, verk­tøykasse, organ­is­er 100, 200 og 300, skuf­fer og trans­port­plat­tform)
Forster­ket kon­struk­sjon
Én lav skuff med juster­bare skilleveg­ger og beholdere
Én høy skuff med juster­bare skilleveg­ger og 3 beholdere med skilleveg­ger
Feste for oppheng på veg­gen
Automa­tisk skuf­felås­esys­tem
Skuffeskli­er i met­all
Etiket­thold­er beskyt­tet av polykar­bon­a­thette
Kom­fort­a­belt hånd­tak
3 lave avtak­bare skilleveg­ger, 7 lave beholdere, 2 høye avtak­bare skilleveg­ger, 3 høye beholdere med skilleveg­ger