Skuff­sek­sjon med 3 skuf­fer Sys­tem Pro Ultra HD

Qbrick System

System Pro Ultra HD

Produktnummer: 8815572 El-nummer: 8815572 NOBB-nummer: 60092400 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Ultra HD-mate­ri­ale
Polyamid doble koblinger for å koble sam­men andre mod­uler i PRO-lin­jen (500, verk­tøykasse, teknikerkof­fert, verk­tøykasse, organ­is­er 100, 200 og 300, skuf­fer og trans­port­plat­tform)
Forster­ket kon­struk­sjon
Tre lave skuf­fer med beholdere og juster­bare skilleveg­ger
Feste for oppheng på veg­gen
Automa­tisk skuf­felås­esys­tem
Skuffeskli­er i met­all
Etiket­thold­er beskyt­tet av polykar­bon­a­thette