Kon­takt oss

espen

Espen Bratli

Sal­gss­jef
Sales Man­ag­er

[email protected]
Mobil: +47 908 91 810

IMG_0120

Daniel Mamelund Åberg

Sel­ger
Sales

[email protected]
Mobil: +47 413 04 539

RoarTomasgård

Roar Tomas­gård

Sel­ger
Sales

[email protected]
Mobil: +47 905 80 456

ThomasÅsheim

Thomas Aasheim

Lager­sjef
Ware­house Man­ag­er

[email protected]
Mobil: +47 959 82 305

kristian

Kris­t­ian Osslet­ten

Logis­tikk
Logis­tics

[email protected]
Mobil: +47 906 17 799

Ketil1

Ketil Holt

Markedsføring/Logistikk
Marketing/Logistics

[email protected]
Mobil: +47 917 00 811

morten

Morten Jacob­sen

Daglig led­er
Gen­er­al Man­ag­er

[email protected]
Mobil: +47 918 86 115

Alexander II

Alexan­der Hum­lekjær

Logis­tikk og innkjøp­sans­varlig
Logis­tics Manager/Purchasing Man­ag­er

[email protected]
Mobil: +47 950 28 948

Kari_III

Kari Eke­berg Nilsen

Økonomis­jef
Account­ing

[email protected]
Mobil: +47 958 20 855

REKLAMASJONSHÅNDTERING FOR GROSSISTER:

-MAKITA:
Følg prosedyren for book­ing av transport/henting som dere har fått tilsendt, fyll ut ser­vice-skje­maet, legg også med fak­tu­ra i fors­endelsen. Har du ikke skje­maet fra Maki­ta, kan dette lastes ned HER.

-ANNET VERKTØY OG MATERIELL:
Ta i mot pro­duk­tet fra kunde og gi ut et nytt hvis det er enighet om at det er rekla­masjon. Tvil­stil­felle? Kon­takt VIX: [email protected] eller tlf: 92431200.

Rekla­masjon­er sendes til VIX med kort fork­lar­ing på årsak/feil. Sendes dett VIX direk­te, er det for egen reg­n­ing. Alter­na­tivt, sett det til side, så tar en av våre sel­gere med seg ved neste besøk – forut­satt at det ikke er for «stort og tungt» å ha med på evt. fly.
Rekla­masjon­sskje­ma kan lastes ned her: Reklamasjonsskjema_kunde_VIX
Ser­viceskje­ma for elektroverktøy/lasere kan lastes ned her: VIX Ser­viceskje­ma

For slut­tkunde – kunde av grossis­ter:
Er du en slut­tkunde, ta kon­takt med din leverandør av Maki­ta, hånd­verk­tøy eller annet materiell hvis det er en rekla­masjon­ssak, eller om du skal ha noe på ser­vice. De tar deretter kon­takt med oss på VIX.