Kon­takt oss

Jon_Martin_Halvorsen_4x4

Jon Mar­tin Halvors­en

Sel­ger
Sales

jha@vix.no
Mobil: +47 958 98 149

3107132_miljobilde_2

Mar­cus Robert­sen

Sel­ger
Sales

mro@vix.no
Mobil: +47 412 73 667

espen

Espen Bratli

Sal­gsled­er
Sales Man­ag­er

espen@vix.no
Mobil: +47 908 91 810

ThomasÅsheim

Thomas Aasheim

Lagersjef/Reklamasjoner
Ware­house and Ser­vice­m­an­ag­er

thomas@vix.no
Mobil: +47 959 82 305

Martin_J

Mar­tin Jonassen

Logis­tikk
Logis­tics

mjo@vix.no
Mobil: +47 906 17 799

Alexander II

Alexan­der Hum­lekjær

Logis­tikk og innkjøp­sans­varlig
Logis­tics and Pur­chas­ing­man­ag­er

alexander@vix.no
Mobil: +47 950 28 948

Ketil1

Ketil Holt

Markedsføring/Logistikk
Marketing/Logistics

ketil@vix.no
Mobil: +47 917 00 811

GettyImages-591216789

Morten Jacob­sen

Daglig led­er
Gen­er­al Man­ag­er

morten@vix.no
Mobil: +47 918 86 115

GettyImages-591216789 (1)

Thomas Zakari­assen

Økonomis­jef
CFO

thomas.zak@vix.no
Mobil: +47 482 30 730

REKLAMASJONSHÅNDTERING FOR GROSSISTER:

-MAKITA:
Følg prosedyren for book­ing av transport/henting som dere har fått tilsendt, fyll ut ser­vice-skje­maet, legg også med fak­tu­ra i fors­endelsen. Har du ikke skje­maet fra Maki­ta, kan dette lastes ned HER.

-LENA LIGHTING:
Sendes direk­te til VIX sam­men med utfylt rekla­masjon­sskje­ma og kopi av kun­dens kjøpskvittering/faktura.
Rekla­masjon­sskje­ma kan lastes ned her: Reklamasjonsskjema_kunde_VIX

-ANNET VERKTØY OG MATERIELL:
Ta i mot pro­duk­tet fra kunde og gi ut et nytt hvis det er enighet om at det er rekla­masjon. Tvil­stil­felle? Kon­takt VIX: post@vix.no eller tlf: 92431200.

Rekla­masjon­er sendes til VIX med kort fork­lar­ing på årsak/feil. Sendes dett VIX direk­te, er det for egen reg­n­ing. Alter­na­tivt, sett det til side, så tar en av våre sel­gere med seg ved neste besøk – forut­satt at det ikke er for «stort og tungt» å ha med på evt. fly.
Rekla­masjon­sskje­ma kan lastes ned her: Reklamasjonsskjema_kunde_VIX
Ser­viceskje­ma for elektroverktøy/lasere kan lastes ned her: VIX Ser­viceskje­ma

For slut­tkunde – kunde av grossis­ter:
Er du en slut­tkunde, ta kon­takt med din leverandør av Maki­ta, Lena Light­ing, hånd­verk­tøy eller annet materiell hvis det er en rekla­masjon­ssak, eller om du skal ha noe på ser­vice. De tar deretter kon­takt med oss på VIX.