Infor­masjon­skap­sler

Ved å bruke denne nettsi­den god­tar du bruk av infor­masjon­skap­sler i din net­tleser, siden de aller fleste net­tle­sere automa­tisk god­tar bruken av infor­masjon­skap­sler.

Om du ikke ønsker å akseptere denne nettsi­dens bruk av infor­masjon­skap­sler kan du endre dette i innstill­in­gene til din net­tleser.

Infor­masjon­skap­s­lene som brukes på denne nettsi­den er som føl­ger:

  • Google Ana­lyt­ics sam­ler inn bruk­er­sta­tis­tikk for denne nettsi­den.
  • Dou­bleClick (kun for YouTube-filmene på Video-siden) håndter­er reklamer og reklameløs­ninger til sel­skaper som kjøper, lager eller sel­ger online reklame.