Kof­fert Sys­tem One 450 Vario Ultra HD

Qbrick System

System One Ultra HD

Produktnummer: 8815583 El-nummer: 8815583 NOBB-nummer: 60092379 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Ultra HD-mate­ri­ale
2 x Juster­bar skillevegg
Slitesterke lås­er
Solide hånd­tak
Forsegling på lokket, Vann- og støvbeskyt­telse (IP66)
Mod­ulkon­struk­sjon
Forsterkede rib­ber
Stor kap­a­sitet
Koblinger i dek­se­let for mod­uler fra QS PRO-lin­jen
2 x brett
Gjengede inn­legg i stør­relse M8 for å tilpasse mod­ulen