Kof­fert Sys­tem One 350 Vario Ultra HD

Qbrick System

System One Ultra HD

Produktnummer: 8815582 El-nummer: 8815582 NOBB-nummer: 60092383 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Ultra HD-mate­ri­ale
2 x juster­bar skillevegg (1 x skillevegg, 1 x mul­ti­skillevegg)
2 x brett
Slitesterke lås­er
Solide hånd­tak
Forsegling på lokk
Vann- og støvbeskyt­telse
Mod­ulkon­struk­sjon
Forsterkede rib­ber
Stor kap­a­sitet
Koblinger i dek­se­let for mod­uler fra QS PRO-lin­jen
Forster­ket kropp­skon­struk­sjon
Gjengede inn­legg i stør­relse M8 for å tilpasse mod­ulen