Adapter og Gulv/vegg Brakett Sys­tem One/ Sys­tem Pro

Qbrick System

System One Ultra HD

Produktnummer: 8815591 El-nummer: 8815591 NOBB-nummer: 60092403 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Mul­ti Adapter lar deg kom­binere mod­uler fra PRO-serien med mod­uler fra ONE-serien.
Med denne mul­ti­adapteren kan du lage et per­fekt tilpas­set oppsett av Qbrick kass­er.

I til­legg kan Mul­ti­adapteren mon­teres på gulv eller vegg i bil eller verk­st­ed, brukes som en sta­bil mon­ter­ingsplate for Qbrick Sys­tem-mod­uler fra ONE- og PRO-serien.
For økt sikker­het for mod­u­lene som trans­porteres, har Mul­ti­adapter 4 stål­braket­ter for mon­ter­ing av sikker­hetsstrop­per.

Intu­itiv tilpass­ing av Qbrick ONE-serie med PRO-serie
2-i-1 - mon­ter­ingsplate til vegg eller gulv
Stål­holdere for sikker­hetsstrop­per
Polyamid-koblinger
Forster­ket kon­struk­sjon