Kof­fert Sys­tem One 200 Vario Ultra HD

Qbrick System

System One Ultra HD

Produktnummer: 8815581 El-nummer: 8815581 NOBB-nummer: 60092392 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Ultra HD-mate­ri­ale
Juster­bare skilleveg­ger
Hold­bare lås­er
Solide hånd­tak
Forsegling på lokk
Vann- og støvbeskyt­telse (IP66)
Mod­ulkon­struk­sjon
Forsterkede rib­ber
Koblinger i dek­se­let for mod­uler fra QS PRO-lin­jen
Gjengede inn­legg i stør­relse M8 for å tilpasse mod­ulen