VERKTØYVOGN TOOLSAFE

Jonex

En robust vogn for oppbevaring av verktøy og utstyr på byggeplasser.
Produsert i 3mm stålplate med kraftig låsesystem

Produktnummer: 53095 El-nummer: 8819854 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Jonex Tool­safe verk­tøyvogn er en meget rom­slig og robust vogn i for
opp­be­var­ing av verk­tøy og annet utstyr på bygge­plass­er. Volum 400
liter. Tool­safe er pro­dusert i 3mm stålplate og er utstyrt med et kraftig
låssys­tem med 3 låsepunk­ter, og gass­dem­per i lokk for økt sikker­het og
kom­fort. På den ene siden er det hånd­tak og på den andre siden et hull
for uttak av kabler. Utstyr med 2 stk. sving­bare trinser og 2 stk. faste.
Tool­safe kan også utstyres med løfteør­er (nr. 536195).

-Rom­slig og robust, best­sel­ger
-Gass­dem­per i lokk for økt sikker­het
-Kraftig kon­struk­sjon, meget robust
-Kraftig låssys­tem med 3 låsepunk­ter
-Uttak­shull for kabler etc.
-Kan utstyres med løfteør­er
-Kap­a­sitet: 500 kg
-Volum: 400 liter
-Mål utvendig kasse: 1190x690x910 mm
-Hjul: ø200 mm mas­siv
-Fast hjul: art 62320.Svingbart hjul m/brems: art 62319.
-Vekt: 105 kg