Verk­tøy­sekk Tech Pac Black

Veto Pro Pac

Svært slitesterk verktøysekk, designet spesielt for håndverkere

Produktnummer: PAC Black El-nummer: 8879879 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Veto Pro Pacs Tech Pac Black­out er en svært slitesterk verk­tøy­sekk, designet spe­sielt for pro­fesjonelle hånd­verkere som med jevne mel­lom­rom må kla­tre i stiger eller gå lange avs­tander med mye oppakn­ing. Rech Pac Black­out har i til­legg et inno­v­a­tivt hur­tigut­løser­hånd­tak som både gir enkel til­gang til det største verk­tøy­rom­met, samt reduser­er belast­nin­gen på skul­der­strop­pene | Bruk­er­fordel­er: | To adskilte opp­be­var­ingsrom med god plass | Van­ntett bunn | Fes­teanord­ning for sep­a­rate verk­tøy­tasker eks. TP3, TP4, MB, MB2. Inno­v­a­tive V-SWAP™ AVTAGBARE OG UTBYTTBARE pan­el­er i sekken gjør at du kan tilpasse den. Laptop/dokumentmappe eller en glatt vegg uten smålom­mer som gir en enorm plass. Verk­tøy­pan­el og instru­ment­pan­el føl­ger med sekken, lap­top/­doku­ment-pan­el og glatt-pan­el må kjøpes sep­a­rat.