Verk­tøy­sekk Tech Pac MC

Veto Pro Pac

Svært slitesterk verktøysekk, designet spesielt for håndverkere

Produktnummer: Tech Pac MC El-nummer: 8879877 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Veto Pro Pacs Tech Pac MC er lille­bror til den velk­jente Tech Pac sekken og er en svært slitesterk verk­tøy­sekk, designet spe­sielt for pro­fesjonelle hånd­verkere som med jevne mel­lom­rom må kla­tre i stiger eller gå lange avs­tander med mye oppakn­ing. Med 39 innvendi­ge og utvendi­ge lom­mer har Tech Pac MC god plass til hånd­verk­tøy, instru­menter, elek­tro­verk­tøy og annet utstyr du skulle trenge. Tech Pac MC har i til­legg et inno­v­a­tivt hur­tigut­løser­hånd­tak som både gir enkel til­gang til det største verk­tøy­rom­met, samt reduser­er belast­nin­gen på skul­der­strop­pene | Bruk­er­fordel­er: | To adskilte opp­be­var­ingsrom med god plass | Van­ntett bunn | Lom­mer i Neo­prene for instru­menter