Varm­luft­pis­tol HG6031VK

Makita

Varmluftpistol på 1800W med to innstillinger for luftmengde og trinnløs justering av temperatur

Produktnummer: HG6031VK El-nummer: 8877014 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Dette er en varm­luft­pis­tol med jus­ter­ingsmu­ligheter som gjør den egnet til en rekke opp­gaver.

Bruk­er­fordel­er:

  • Kon­tin­uerlig inngangsef­fekt: 1800 W
  • Luft­mengde: 250 / 500 liter/min
  • Tem­per­atur­om­råde: 50 - 600 °
  • Vari­abel tem­per­atur: √
  • Ter­misk sikker­hets­bry­ter: √
  • Vekt uten led­ning (EPTA): 0,67 kg
  • Pro­dukt dimen­sjon (L x B x H): 257 x 85 x 206 mm
  • Led­ning: 2,0 m