Varm­luft­pis­tol 18V DHG180

Makita

Stor kapasitet og børsteløs motor

Produktnummer: DHG180 El-nummer: 8877596 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

DHG180 har kon­tin­uerlig drift­stid med 6,0 Ah bat­teri på opp­til 20 min­ut­ter. Lett og kom­pakt struk­tur og gum­miert mykt grep for økt job­bkom­fort. Prak­tisk bry­ter med låse­funksjon. Dyser kan enkelt løsnes ved å vri på fron­ten, uten å berøre de varme dysene. LED lys.

Bruk­er­fordel­er:

  • Spen­ning LXT: √
  • Spen­ning: 18 V
  • Bat­ter­i­type: Li-ion
  • Bat­teribeskyt­telse: √
  • Luft­mengde: 200 liter/min
  • Tem­per­atur­om­råde: 550 °