Tor­pe­dovater m/Magnet

Hultafors

Vater i gul ABS-plast, med magnet på undersiden.

Produktnummer: 401853 El-nummer: 8876155 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Vater i gul ABS-plast, med mag­net på under­si­den.
Uknuselige blokkli­beller med svært høy gjen­nom­sik­tighet og hold­barhet.
Libel­lens radie er 150mm, noe som gir en føl­somhet på 13mm/m.
Tol­er­anse i nor­mal­po­sisjon +/- 1,5mm/m.
Libellevæsken er en let­tfly­tende, far­get olje­b­land­ing som gir boblen opti­mal beveg­else.
Mot­stand­skraftig mot ultra­fi­o­lett lys og tem­per­atursvi­gninger.
Boblen påvirkes ikke av sta­tisk elek­trisitet etter­som væsken er anti­s­ta­tisk.
Lengde: 200mm