Kof­fert Sys­tem One Organ­isator XXL Ultra HD

Qbrick System

System One Ultra HD

Produktnummer: 8815585 El-nummer: 8815585 NOBB-nummer: 60092384 Kategorier: Stikkord: Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Ultra HD-mate­ri­ale
4 x mul­ti­funksjonelle høye beholdere (3 x juster­bare skilleveg­ger, innvendi­ge mål - 313 x 113 x 136 mm)
Polykar­bon­at­lokk
Hold­bare lås­er
Solide hånd­tak
Tet­ning på lokk
Vann- og støvbeskyt­telse
Mod­ulkon­struk­sjon
Forster­ket kon­struk­sjon
Polyamid­koblinger for min­dre arrangør­mod­eller (M, M Plus og L) + QS ONE Con­nect Adaptere (2 stk.)
Sta­bil og sikker fes­t­ing av verk­tøykassene i ver­tikal still­ing (veg­gene på verk­st­edet, bussen) med en mak­si­mal lasteka­p­a­sitet på 15 kg eller i horison­tal still­ing (gulv/hylle på verk­st­ed, på vare­bilen) med en mak­si­mal lasteka­p­a­sitet på 50 kg