SysCon "M" sorti/verktøy boks

Haupa

SysCon, systemcontainer, der hovedideen er at hver og en container kan kobles sammen til hverandre for enkel frakt til arbeidsstedet.

Produktnummer: 220372 El-nummer: 8836047 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

SysCon, sys­tem­con­tain­er, der hov­e­dideen er at hver og en con­tain­er kan kobles sam­men til hveran­dre for enkel frakt til arbei­dsst­edet. SysCon hold­er også orden og sys­tem i skruer, verk­tøy, fes­temi­dler eller hva du måtte ha i dem. Velg selv hvor­dan du vil ha den innre­det, brett med forskjel­lige smårom, plate med smålom­mer til verk­tøy eller sku­minn­legg. Skal du tran­so­prtere flere kass­er sam­men, har Hau­pa også utviklet en egen liten tralle. Dimen­sjon­er BDH: S=464x353x142mm - M=464x353x212mm - L=464x353x362mm.