Spen­ning­stester 12-1000V

Haupa

Indikerer vekselspenning uten berøring.

Produktnummer: 103814 El-nummer: 8835744 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Indik­er­er vek­sel­spen­ning uten berøring. Den hvite tup­pen lyser rødt ved detek­sjon av spen­ning mel­lom 110-1000V AC. Pen­nen har LED-lom­me­lykt i bakkant. For detek­sjon av spen­ning under 110V, slå på lom­me­lyk­ten og pen­nen indik­er­er spen­ning fra 12V