Dig­i­talt mul­ti­me­ter Mul­ti C II

Haupa

Digitalt multimeter som er meget trygt å bruke med sin automatiske måleområde-beskyttelse, nærmest umulig å operere feil.

Produktnummer: 103811 El-nummer: 8876864 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Dig­i­talt mul­ti­me­ter som er meget trygt å bruke med sin automa­tiske måleom­råde-beskyt­telse, nærmest umulig å operere feil. I til­legg har den et let­tlest LCD-dis­play med bak­grunns­belysning. IEC/EN 61010-1 og IEC/EN61010-2-033 stan­dard.
Noen måleom­råder:
AC/DC 0-600V
AC/DC ampere 0-10A
Indre mot­stand 10MΩ (typisk)
Måler frekven­som­råde 0-20kHz
Kap­a­sitans til 20µF
Ohm 0-20MΩ
5 års garan­ti.