Slagskrutrekker 18V DHP484RTJ

Makita

Slagskrutrekker, børsteløs motor, dreiemoment opp til 54Nm

Produktnummer: DHP484RTJ El-nummer: 8876943 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Kraftig slag­bor­maskin for prof­fen

Bat­teridrevet slag­bor­maskin 18V. Kraftig dreiemo­ment 30/54Nm (myk/hard). Børsteløs motor gjør at den bruk­er min­dre strøm. RTJ-mod­ell leveres med 2stk 18V/5,0Ah bat­terier og DC18RC hur­tiglad­er. Lade­tid 45min. Bat­teri­et har indika­tor som vis­er hvor mye kap­a­sitet som gjen­står. Kom­mer i Mak­pac kof­fert.

Bruk­er­fordel­er:

  • Slag­bor­funksjon gjør det mulig å bore i stein­ma­te­ri­aler.
  • Smalt hånd­tak gjør den smidig å arbei­de med.
  • LED-arbei­ds­belysning.
  • Meget effek­tiv og kom­pakt all­round maskin for pro­fesjonell bruk.
  • Girkon­struk­sjon i met­all gir lang lev­etid.
  • Bat­teribeskyt­telse skån­er bat­teri og maskin mot over­be­last­ning.
  • Elek­tro­n­isk over­be­last­ningsvern beskyt­ter bruk­er og maskin.

360° Vis­ning