Presstang, hydralisk pumpe 10-400m­m²

Haupa

HH-12: Hydraulisk manuell presstang for utskiftbare bakker.

Produktnummer: 215946 El-nummer: 8835543 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

HH-12: Hydraulisk manuell presstang for utskift­bare bakker. Krym­pe­hodet kan roteres 180° og manuell tilbake­føring av pressen­het etter krymp­ing. Lett og kom­pakt kon­struk­sjon, leveres i stålkof­fert, uten bakker.
Presskraft kN 120
Arbei­d­skraft 700bar
Hodet kan åpnes
Åpn­ing mel­lom bakkene 20mm
Krym­pe­spek­ter: Cu 10-400, DIN Cu 10-300, DIN Al 16-240
Dobbel stem­pelpumpe
Vekt 4,0kg