Elek­tro­hy­draulisk presstang AH-12, Body

Haupa

Batteridrevet hydraulisk pressverktøy med hode som kan åpnes og roteres 180°.

Produktnummer: 216503/NO El-nummer: 8876811 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

2-stegs hydraulisk presstang for utskift­bare press­bakker, krym­pe­hodet kan roteres 180° og åpnes med en hur­tiglås, manuell tilbake­føring av pressen­het etter krymp­ing, LED-indika­tor for kon­troll av bat­terika­p­a­sitet og som indik­er­er om pressin­gen er vel­lykket.
Et pressverk­tøy for dyp inn­press­ing.

• Presskraft: 120 kN
• Hydraulikk­trykk: 700 bar
• Åpn­ing mel­lom bakkene: 20 mm
• Krym­pe­spek­ter: Cu DIN 10-300, Al DIN 16-240
• Presstid: 6-13 sek
• Hyraulikkpumpe med dobbelt stem­pel
• Kom­pat­i­bel med Maki­ta 18V bat­terier
• Leveres uten press­bakker