Hull­sagsett 10stk med re-load

Haupa

Svart plastkoffert med 10stk hullsager Bi-metall.

Produktnummer: 230002/z2 El-nummer: 8840669 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Svart plas­tkof­fert med 10stk hull­sager Bi-met­all. RE-LOAD sys­tem som består av en adapter som festes på hull­sag-kop­pen. Disse kan enkelt klipses på/av holderen. Innehold­er stør­relsene: 19 - 22 - 32 - 35 - 40 - 51 - 60 - 73 - 76 og 83 mm