Gresstrim­mer­hode - rett

Dolmar

Verktøy for multimaskinen, el.

Produktnummer: 195664-4 El-nummer: 8876122 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Verk­tøy for mul­ti­mask­i­nen, el.nr 8876121. For trim­ming av min­dre gress­flater og langs kan­ter.| For bruk sam­men med CS-246.4C eller BUX361.
Bred klippeka­p­a­sitet.
Enkelt verk­tøy­bytte.
To tråders "Tap&Go" trim­mer­hode.
Kut­te­bred­de: 420mm
Net­to vekt: 1kg