Gresstrim­mer­hode - bøyd

Dolmar

Verktøy for multimaskinen, el.

Produktnummer: 195567-2 El-nummer: 8876123 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Verk­tøy for mul­ti­mask­i­nen, el.nr 8876121. For trim­ming av min­dre gress­flater og langs kan­ter.
For bruk sam­men med CS-246.4C eller BUX361.
Bred klippeka­p­a­sitet.
To tråders "Tap&go" trim­mer­hode.
Kut­te­bred­de: 300mm
Net­to vekt: 0,5kg