FALLSIKRING TAKPAKKE PRO

Fall Safe

Takpakken er en komfortabel og lett pakke skreddersydd til
profesjonelle brukere for arbeid på tak.

Produktnummer: 700211 El-nummer: 8819882 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Våre fall­sikringspakker fra Fall Safe er skred­der­sy­dd etter anbe­falt
bruk­som­råde, og pro­duk­tene blir lev­ert i en ryg­gsekk eller bag for enkel
opp­be­var­ing og trans­port.
Hvor ofte du bruk­er fall­sikring­sut­styr og uansett opp­gave, kan du enkelt
velge rett pakke for deg og ditt bruk.
Pro-serien er tiltenkt prof­fen som behøver god ergono­mi og utvidet
flek­si­bilitet. Selen i pakkene har støt­te­belte i Croc-padding, den er lett
og pus­tende, og har flere sikringspunk­ter og verk­tøy-fes­ter på begge
sider. Den er også klas­si­fis­ert for høy bruk­ervekt, for deg som har med
deg mye utstyr i høy­den.

Skarp­kant-god­kjent

Innehold­er:
-FS242 L/XL Lite Pro Fallse­le 140kg
-FS602 Pro Anker­line 25m Skarp­kant
-FS800 Fes­tes­lyn­ge 1m
-FS800-SP2 Anti­traume-fotløkke Dobbel
-Pro Bære­bag 56l

Kom­plett Pro Tak­pakke for arbeid på tak
Anti-traume­stropp føl­ger med
Vekt 4,3 kg
God­kjent etter aktuelle EN-normer