HJELM DYNAMO HYBRID HIGH VIZ GUL

Rock Helmets

Hjelm dynamo hybrid high viz gul med 4-punkts hakestropp, 54 - 62 cm, EN12492, EN397, EN50365

Produktnummer: 952917 El-nummer: 8819874 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Dynamo verne­hjelmene rep­re­sen­ter­er sikker­het ved arbeid i høy­den og er utviklet for pro­fesjonelle brukere innen bygg, anlegg, indus­tri og red­ning. Pro­dusert i avansert ter­mo­ma­te­ri­ale (ABS) utv. og poly­styren (EPS) innv. som gjør dem meget solide. Dem har lav egen­vekt og er meget kom­fort­able å bruke over lengre tid. Hjelmene er utstyrt med 4-punk­ts hake­stropp med hur­tigspenne og frigjøringssys­tem mel­lom 50 daN, stør­relsesjus­ter­ing­shjul, port til hørselsvern, avtag­bar hode­bånd og fes­ter for hode­lykt og visir. Testet og god­kjent for temp. ned til -40 grad­er. 2 års garan­ti og 10 års lev­etid.