IMPERIAL BLADES

IMPERIAL BLADES

"Impe­r­i­al Blades er en amerikan­sk sag­blad-pro­dusent som med sitt sterke fokus på nyvin­ninger og kvalitet, alltid vil levere pro­duk­ter du fort blir avhengig av, i en trav­el arbei­d­shverdag.
De har som mål å alltid være først ute med bane­bry­tende pro­duk­ter som set­ter en ny stan­dard for markedet. Blant annet inklud­er­er dette deres paten­terte ""One Fit"" uni­ver­al-inn­fest­ing og deres tita­ni­um-belagte car­bid-blad­er."

Viser 1–15 av 37 resultater

Viser 1–15 av 37 resultater