Tech-Pac

Tech-Pac
Verk­tøyryg­gsekk

Tech-Pac er per­fekt for elek­trik­eren eller rør­leg­geren:

EL-Num­mer: 8876184 / NRF-Num­mer: 9814427

MARKEDETS BESTE VERKTØYBAG

Markedets mest robuste, inno­v­a­tive og slitesterke verk­tøy­bager. Grun­net deres ekstreme hold­barhet leveres alle Veto Pro Pacs pro­duk­ter med 5 års garan­ti!

Tech-Pac-Detail1

Sterk krok for oppheng

Tech-Pac-open1

Enkel til­gang til verk­tøy

Tech-Pac-Detail-2---Copy

Form­støpt ergonomisk hånd­tak

Tech-Pac-Propped1

56 innvendi­ge og utvendi­ge lom­mer

Inter­essert?

Er du inter­essert i Tech Pac kan du kon­tak­te din lokale verk­tøyleverandør (eller VIX) for mer infor­masjon.

+47 92 43 12 00

post@vix.no

Flere pro­duk­ter fra Veto Pro Pac: