Volttester Profi LCD Plus II

Haupa

Innovativ to-polet spenningstesterer med bredt tjenestespekter og praktisk enhåndsbetjening.

Produktnummer: 103826 El-nummer: 8876862 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Inno­v­a­tiv to-polet spen­ning­stester­er med bredt tjen­este­spek­ter og prak­tisk enhånds­bet­jen­ing.
Stort let­tlest dis­play. CAT IV 1000 V sikker­het­snivå.
Er egnet for å ta målinger på hybrid og elek­triske bil­er samt for solen­er­gian­legg.
Måleom­råde: 3-1000V AC (TRMS/RMS) og 4-1400V DC.
Mot­standsmåling 1-1999Ω.
Frekvens­måling: 0-1000Hz.
FI/RCD test: 30mA ved 230V AC.
EN 61243-3:2010 Stan­dard.
5 års garan­ti.