Trekke­fjær 80m FOX

Haupa

80 meter trekkefjær på stående stålstativ.

Produktnummer: 143054 El-nummer: 8809918 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

80 meter trekke­fjær på stående stål­sta­tiv. Tykkelse på trekke­fjøra er ø 4,5mm. Pro­dusert i plas­t­be­lagt glass­fiber for å skape en slitesterk, men fort­satt torsjon­sstiv fjær. Fjæren har sine begren­sninger på trekkes­i­den, og bør brukes til å gå gjen­nom eks. rør, senere benyttes trekkesnor for så å trekke led­nin­gene. Fjærens styrke lig­ger i å ivare­ta skyvekraften gjen­nom hele gjen­nom­førin­gen, samt flek­si­bilitet til å finne veien gjen­nom.