Trappes­tige mod. 716 12 Trinn

Werner

Werner 716 serien er stabile og robuste trappestiger uten plattform med kompakt design.

Produktnummer: 71612 El-nummer: 8876214 NOBB-nummer: 50404264 Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Wern­er 716 serien er sta­bile og robuste trappes­tiger uten plat­tform med kom­pakt design.
Robust glass­fiberkon­struk­sjon sørg­er for høy kvalitet. Kraftige skråstag sam­men med "anti-sjokk" stag i bun­nen gjør trappes­ti­gen meget sta­bil.
Brede og sklisikre trinn gjør sti­gen trygg og kom­fort­a­bel.
Wern­er 716 er også kom­pat­i­belt med Wern­er sitt unike Lock-In Sys­tem som mulig­gjør bruk av et bredt spek­ter til­leg­gsut­styr.
Maks trinnhøyde: 3,34m
Maks arbei­d­shøyde: 4,26m
Pro­duk­tvekt: 18,5kg