STØVSUGER 2X18V DVC261ZX11 RYGGSEKK

Makita

Praktisk mobil 2x18V ryggsekkstøvsuger med aluminiumsrør og gulvmunnstykke

Produktnummer: DVC261ZX11 El-nummer: 8879875 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Prak­tisk mobil 2x18V støv­sug­er som bæres som en ryg­gsekk. Enkel å ha med seg og effek­tivt HEPA fil­ter som fanger små par­tik­ler. Per­fekt til bruk på sted­er med vanske­lig fremkom­me­lighet og langt mel­lom strøm­punk­ter. Bat­teribeskyt­telsen skån­er bat­teri og maskin mot over­be­last­ning. Z-mod­ell leveres i eske uten bat­teri og lad­er.

Tekniske spe­si­fikasjon­er:
Spen­ning: 2 x 18 V
Spen­ning LXT
Bat­teribeskyt­telse
Maks luft­mengde: 2,0 m³ / min m³/min
Maks sug­e­ef­fekt: 110 mbar
Kon­tin­uerlig bruk, 18V/5,0Ah bat­teri: 33 / 60 / 110 min
Kon­tin­uerlig bruk, 18V/6,0Ah bat­teri: 40 / 75 / 140 min
Lengde på støv­sug­er­slange: 1 m
Diam­e­ter på støv­sug­er­slange: 28 mm
Kap­a­sitet støv­pose: 2 L
Støv­pose
Vaskbart PET fil­ter: 1
Rens­esett: 1
Vekt med bat­teri (EPTA): 3,8 - 4,5 kg
Pro­dukt dimen­sjon (L x B x H): 230 x 152 x 373 mm
Lyd­nivå (LpA): 70 dB(A)
Støy­tol­er­anse (K-fak­tor): 2,5 dB(A)
Vibrasjonsver­di (3 akser): ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjon­susikker­het (K-fak­tor): 1,5 m/sec²
Grad av støvin­ntrengn­ing: 99,75 %