Reg­u­la­tor H m/slangebrudd 30mbar

Sievert
Produktnummer: 306203 El-nummer: 8879726 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Siev­ert reg­u­la­tor­er er pro­dusert i mess­ing som sikr­er høy kvalitet og lang lev­etid. Reg­u­la­torene har svært høy kap­a­sitet og pre­sist utgangstrykk. Ved bruk av reg­u­la­tor sta­bilis­eres trykket og det opp­nås samme trykk en varm som­merdag som en kald vin­ter­dag. Slange­brud­dsven­tilen øker sikker­heten ved at propan­til­førse­len stenges ved brudd på slan­gen eller ved andre større gasslekkas­jer. Det er spe­sielt vik­tig å bruke slange­brud­dsven­til på lange slanger. Slangetilkoblin­gen roter­er fritt for å hin­dre at slan­gen vrir seg.

• Anslut­ning Click-on
• Trykk 30 mbar
• Maks kap­a­sitet 2 kg/t
• SRG 592