Pro­mat­ic hånd­tak med ten­ner

Sievert
Produktnummer: 336611 El-nummer: 8879732 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Hånd­tak pro­dusert i kom­posit­ma­te­ri­ale som er forster­ket med 30% glass­fiber for mak­si­mal hold­barhet • Dobbel­støpt for å gi beste kom­fort og bruk­er­venn­lighet • Piezo ten­ning med av og påfunksjon • Bajonet­tkobling for bren­ner­bytte • Roterende slangekobling for å unngå å vrid­ning av slan­gen • Opphengskrok og fot­støtte • Stengeven­til i mess­ing for fin­jus­ter­ing av flamme • Leveres uten slan­genip­pel • Slangetilkobling 3/8-V

• Hånd­tak nr. 336611
• Arbei­dstrykk, bar 1,5-4
• Vekt, g 290
• Lengde, mm 180
• Høyde, mm 80