Presstang hydraulisk 6-300m­m²

Haupa

Presstang med 180° roterbart hode som kan åpnes med hurtiglås.

Produktnummer: 216802 El-nummer: 8835502 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Presstang med 180° roter­bart hode som kan åpnes med hur­tiglås. Manuell tilbake­føring av pressen­het. Lett og kom­pakt kon­struk­sjon. Leveres i plas­tkof­fert, uten bakker.
Presskraft 60kN
Hydraulikk­trykk 700bar
Hodet kan åpnes
Åpn­ing mel­lom bakkene 17