Motor­sag bensin 4,3kW

Dolmar

2-takts motorsag for den profesjonelle skogsarbeideren.

Produktnummer: PS-7910 El-nummer: 8876118 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

2-tak­ts motor­sag for den pro­fesjonelle skogsar­bei­deren.
Nyutviklet sys­tem for reduk­sjon av for­bruk og utslipp.
Utmer­ket vibrasjons­demp­ing.
Bytte av luft­fil­ter, rengjøring og vin­terinnstill­ing av for­gasseren gjøres meget enkelt uten bruk av verk­tøy.
Stram­ming av kjedet gjøres enkelt mel­lom de to fes­te­mutrene til sverdet.
Effekt: 4,3kW
Slagvolum: 78,5cc
Sverd­stør­relse: 450 (18")mm
Net­to vekt: 6,6kg