Kapp­maskin 40V max

Makita

40V max

Produktnummer: CE001GZ El-nummer: 8837566 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Kraftig bat­teridrevet kappe­maskin til kapp og beskjæring av stein, betong og stål.
Kraftig bat­teridrevet kappe­maskin med van­ntilkobling og lavt støynivå Ingen eksos utslipp, olje­bruk og mekanisk ved­like­hold. Kapp­mask­i­nen har blad­di­am­e­ter opp­til 355 mm og en kut­tedybde på 127 mm. Hastigheten er 5300 omd. pr. min. og jus­ter­er seg etter mot­stand. Ved brå hin­dring og ved over­be­last­ning stop­per mask­i­nen. Dia­mantskive med­føl­ger.

Tekniske spe­si­fikasjon­er:

Spen­ning: 40 V
Spen­ning XGT: √
Bat­teribeskyt­telse: √
Tur­tall: 5300 min⁻¹
Vekt med bat­teri (EPTA): 12,3 - 12,9 kg
Pro­dukt dimen­sjon (L x B x H): 786 x 272 x 433 mm
Bat­ter­i­type: Li-ion
Maks kut­teka­p­a­sitet: 127 mm
Diam­e­ter slipeskive: 355 mm
Tykkelse: 5,0 mm
Sen­ter­hull: 25,4 mm
Lyd­nivå (LWA): 120 dB(A)
Lyd­nivå (LpA): 109 dB(A)
Støy­tol­er­anse (K-fak­tor): 3 dB(A)
Vibrasjonsver­di (3 akser): ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjon­susikker­het (K-fak­tor): 1,5 m/sec²