Kapp- og gjær­sag 40V max LS004GZ01

Makita

40V max

Produktnummer: LS004GZ01 El-nummer: 8820137 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Kap­per opp til 91x279mm treverk og andre emn­er slik som 168mm stående hulkil­lis­ter. Sagen har sol­id dobbel glide­mekanisme som gir sta­bile og pre­sise kutt, og denne mekanis­men er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Leveres i eske uten bat­terier og lad­er. Sag­blad med­føl­ger.

Tekniske spe­si­fikasjon­er

Spen­ning: 40 V
Spen­ning XGT: √
Bat­teribeskyt­telse: √
Kap­a­sitet 90°: 91 x 279 / 68 x 310 mm
Tur­tall: 3 600 min⁻¹
Hel­ningsvinkel 45° ven­stre: 42 x 310 / 58 x 279 mm
Maks hel­ning: 48 / 48 °
Maks gjæring­som­råde: 60 / 60 °
Blad dimen­sjon: 260 x 30 mm
Støv­pose: √
Vekt med bat­teri (EPTA): 26,6 - 27,2 kg
Pro­dukt dimen­sjon (L x B x H): 805 x 644 x 660 mm
Kap­a­sitet 45°: 91 x 197 / 68 x 218 mm
Hel­ningsvinkel 45° høyre: 43 x 279 / 29 x 305 mm
AWS Klar: √
Vekt: 26, 6 - 27,2 kg
Lyd­nivå (LWA): 100 dB(A)
Lyd­nivå (LpA): 91 dB(A)
Støy­tol­er­anse (K-fak­tor): 3 dB(A)