Kapp- og gjær­sag 40V max LS003GZ01

Makita

40V max

Produktnummer: LS003GZ01 El-nummer: 8820136 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Kap­per opp til 107x363mm treverk og andre store emn­er slik som 203mm stående hulkil­lis­ter. Sagen har sol­id dobbel glide­mekanisme som gir sta­bile og pre­sise kutt, og denne mekanis­men er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Leveres i eske uten bat­terier og lad­er. Sag­blad med­føl­ger.

Tekniske spe­si­fikasjon­er

Spen­ning: 40 V
Spen­ning XGT: √
Bat­teribeskyt­telse: √
Kap­a­sitet 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm
Tur­tall: 3 600 min⁻¹
Hel­ningsvinkel 45° ven­stre: 71 x 363 / 61 x 382 mm
Maks hel­ning: 48 / 48 °
Maks gjæring­som­råde: 60 / 60 °
Blad dimen­sjon: 305 x 30 mm
Støv­pose: √
Vekt med bat­teri (EPTA): 30,5 - 31,1 kg
Pro­dukt dimen­sjon (L x B x H): 898 x 690 x 725 mm
Kap­a­sitet 45°: 107 x 255 / 92 x 268 mm
Hel­ningsvinkel 45° høyre: 54 x 363 / 44 x 382 mm
AWS Klar: √
Vekt: 30,5 - 31,1 kg
Lyd­nivå (LWA): 100 dB(A)
Lyd­nivå (LpA): 91 dB(A)
Støy­tol­er­anse (K-fak­tor): 3 dB(A)