Kapp- og gjær­sag 40V max LS002GZ01

Makita

40V max

Produktnummer: LS002GZ01 El-nummer: 8820135 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Kraftig XGT® 40V max kapp- og gjær­sag med LED-lys sik­te og sol­id dobbel glide­mekanisme som gir sta­bile og pre­sise kutt. Glide­mekanis­men er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Fun­ger­er trådløst med Blue­tooth støv­sug­er. Kap­a­sitet på 70x312mm ved 90 graders kutt. Meget godt stø­vav­sug og pre­sisjon for alle typer opp­gaver.

Tekniske spe­si­fikasjon­er

Spen­ning: 40 V
Spen­ning XGT: √
Bat­teribeskyt­telse: √
AWS funksjon: √
Kap­a­sitet 90°: 70 x 312 mm
Tur­tall: 4 800 min⁻¹
Hel­ningsvinkel 45° ven­stre: 50 x 312 mm
Maks hel­ning: 48 / 48 °
Maks gjæring­som­råde: 60 / 60 °
Blad dimen­sjon: 216 x 30 mm
Støv­pose: √
Vekt med bat­teri (EPTA): 16,4 - 17,0 kg
Pro­dukt dimen­sjon (L x B x H): 702 x 551 x 557 mm
Kap­a­sitet 45°: 70 x 220 mm
Hel­ningsvinkel 45° høyre: 30 x 312 mm
Lyd­nivå (LWA): 100 dB(A)
Lyd­nivå (LpA): 89 dB(A)
Støy­tol­er­anse (K-fak­tor): 3 dB(A)