Kabelavruller -660mm

Haupa

HAUPA sine kabelavrullere er konstruert for daglig, intensiv bruk, enkel betjening og lav vekt - gir den mange fordeler.

Produktnummer: 143402 El-nummer: 8835687 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

HAUPA sine kabelavrullere er kon­struert for daglig, inten­siv bruk, enkel bet­jen­ing og lav vekt - gir den mange fordel­er. For- og bak­side er av alu­mini­um­spro­fil­er med anti­skli-rib­ber, sidene er av gal­vanis­ert og pul­ver­lakkert stål. Kabelavrulleren har en sterk og flek­si­bel kon­struk­sjon, med kule­la­grede valser som kan jus­teres uten spe­sialverk­tøy. Fire vibrasjons­dem­pende føt­ter hin­dr­er util­sik­t­ede beveg­elser og vrid­ning av kabelavrulleren, sam­tidig som den beskyt­ter gul­vet.
Tekniske data:
Maks trom­melvekt 300kg
Maks trom­mel­diam­e­ter 1200mm
Maks trom­mel­bred­de 660mm
Dimen­sjon­er LBH 705x570x115mm