FALLSIKRING TAKPAKKE KOMFORT

Fall Safe

Fallsikringspakken Takpakke Comfort er skreddersydd for komfortabel
arbeid på tak.

Produktnummer: 700002 El-nummer: 8819893 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Våre fall­sikringspakker fra Fall Safe er skred­der­sy­dd etter anbe­falt
bruk­som­råde, og pro­duk­tene blir lev­ert i en ryg­gsekk eller bag for enkel
opp­be­var­ing og trans­port.
Hvor ofte du bruk­er fall­sikring­sut­styr og uansett opp­gave, kan du enkelt
velge rett pakke for deg og ditt bruk.
I Com­fort-serien får du utstyr som er kom­fort­a­bel til gjengs bruk. Selen i
pakken har bedre padding på trykkpunk­ter enn selen i Basic-pakken, og
er let­tere å ta på og bruke.

Innehold­er:
-Fallse­le Enkel FS2002 120kg m/padding
-FS670-20M Line m/fallbrems 20m 11mm
-FS800 Fes­tes­lyn­ge 1m
-FS33500-2L Kara­binkrok Stål m/vrilås 2stk
-FS800-SP2 Anti­traume-fotløkke Dobbel
-Ryg­gsekk 17l

Kom­plett Com­fort-pakke for takar­beid
20 m line med brems
Anti-traume­stropp føl­ger med
God­kjent etter aktuelle EN-normer