Com­bi første­hjelp­skof­fert

Snögg

Combi førstehjelpskoffert er en utrykningsenhet rikelig forsynt med alt du trenger på skadestedet.

Produktnummer: 21040 El-nummer: 8842000 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Com­bi første­hjelp­skof­fert er en utrykn­ingsen­het rike­lig forsynt med alt du trenger på skadest­edet. Kof­fer­ten skal være sen­tralt plassert og holdes kom­plett for mak­si­mal bered­skap. Egn­er seg bra på anleg­g­som­råder og i pro­duk­sjon­slokaler. Kof­fer­ten er utstyrt med brakett for veg­gop­pheng. Kof­fer­ten er bereg­net for opp til 25 per­son­er
Innhold­sposene har utstyr for ulike bruk­som­råder :
Plas­ter:
Soft1 Lim­fritt plas­ter 6 x 100 cm
Com­fort Ready Plas­ter­strips 24 stk
Com­fort Plus Plas­ter 10 stk 6 x 10 cm
Brudd og klem­skad­er:
Ispose
Trekant­tørkle
Elas­to Quick 7,5 x 450 cm
Sår og Kutt
Ban­das­je­tape m/dispenser 1,25cm
Gas kom­press 10 cm pk. à 2 stk (2 stk)
Engang­shansker (2 stk)
Elastiske Gas­bind 8x400cm (2stk)
Sårservi­et­ter (4stk)
Hygiene
Sårservi­et­ter (4stk)
Engang­shansker (2stk)
MTM maske
Ban­das­je­saks, Pin­sett, sikker­het­snåler
Søp­pel­pos­er
Øyeskylle:
30ml øyeskylle (2stk)
Øyeskyl­le­glass
Blød­ninger:
Uni ban­das­je 8x50 cm
Trykkele­ment
Enkelt­mannspakke 12cm (2stk)
Engang­shansker (2stk)
Brannskade:
Burn­shield 10 x 10
Hydro­gel 3,5ml (3stk)
Soft1limfritt plas­ter 6x100 cm
Engang­shansker (2stk)
Red­ningspakke:
Red­nings­folie
Fin­gersmokk skinn
Trekant­tørkle
Store Blød­ninger:
Uni Hode­ban­das­je 18 x 60 cm
Enkelt­mannspakke 12 cm
Elastiske gas­bind 6 x 400 cm (2stk)
Non­wowen kom­press 10 x 20 cm (2stk)