Skeppshult Stegen

Skeppshult Stegen

Skepp­shult­ste­gen er et sam­le­navn for alle stiger i Skepp­shults Press- og sveisetrinnspro­gram. Sel­skapet startet allerede i 1958 og har lang erfar­ing med trin­npro­duk­sjon. Skepp­shults Press och Svets AB er et pri­vateid sel­skap i egne lokaler med rundt 50 ansat­te.

Skepp­shult­ste­gen tilbyr et veldig bredt utvalg av pro­fesjonelle stiger, for­bruk­er­stiger, stil­las, vegg- og takpro­duk­ter, evakuer­ingsstiger, bades­tiger og glass­fiber­stiger. For å lette bruken og øke sikker­heten sup­pleres sor­ti­mentet med et stort antall trin­ntil­be­hør. Sel­skapet tilbyr også en rekke pro­duk­ter som tørk­ing av led­ninger, retteskiv­er og alu­mini­um­skass­er.

Siden 2013 er Skepp­shult­ste­gen ISO-ser­ti­fis­ert i hen­hold til 9001, 14001 og AFS

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet