O’Keeffe’s

O’Keeffe’s

Røt­tene til O’Keeffe’s Com­pa­ny går mer enn 20 år tilbake i tid til det reg­n­fat­tige området Kla­math Basin på grensen mel­lom Cal­i­for­nia og Ore­gon.

Bill O’Keeffe var en rancheier og diag­nos­tis­ert dia­betik­er, som els­ket det harde og fysiske arbei­det. Men den røffe livsstilen var krevende for hen­dene og føt­tene hans. Tara la merke til at faren var plaget av kro­niske prob­le­mer med tørr hud, og bestemte seg for å finne en løs­ning.

Ved hjelp av kunnskapen sin som far­masøyt bruk­te Tara og faren flere år på å skape og teste forskjel­lige form­ler som de bland­et sam­men på kjøkkenet hennes. Til slutt fant de endelig et pro­dukt som fungerte bedre enn andre tilgjen­gelige pro­duk­ter. Dette var den grunn­leggende forme­len for det som har blitt til O’Keeffe’s Work­ing Hands hånd­krem og, flere år senere, O’Keeffe’s for Healthy Feet fotkrem, O’Keeffe’s Lip Repair lep­pe­po­made og O’Keeffe’s Skin Repair hud­krem.

O’Keeffe’s Com­pa­ny (som fort­satt er en fam­i­lieeid bedrift) bruk­er fort­satt den fan­tastiske opprin­nelige forme­len til Bill og Tara O’Keeffe, og ønsker å fort­sette det fan­tastiske arbei­det sitt for å utvikle hud­pleiepro­duk­ter som job­ber like hardt som deg.

Viser alle 5 resultater

Viser alle 5 resultater