SureCan

SureCan

Sure­Can er en amerikanst pro­dusent av markedets mest inno­v­a­tive bensinkanne. Det er lite som min­ner om den tradis­jonelle jer­rykan­nen. Med Sure­Can trenger du aldri å bekym­re deg for å søle bensin igjen.

Sure­Can har en roterende tut, som mulig­gjør helling fra bun­nen av kan­nen. Den har også mekanisk utløs­er for å gi deg full kon­troll på tap­pin­gen. Kan­nen hverken “svet­ter” eller gasser, slik at du slip­per besin­dun­st.

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet