Trappes­tige MP-Alu 7-trinns

Centaure

Stødig og solid profesjonell gardintrapp i lakkert aluminium.

Varenummer: 438207 El-nummer: 8876249 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

 

Stødig og sol­id pro­fesjonell gardintrapp i lakkert alu­mini­um. Trinnene er 85mm dype, med anti­skli møn­ster som gir godt fort­feste. Gum­miføt­ter for godt gul­vfeste og en prak­tisk verk­tøykurv på top­pen, som kan felles inn. Gardintrap­pen har også en sol­id alu­mini­ums-plat­tform som øver­ste trinn som måler 300 x 290 x 250mm.

Fordel­er:

 • Forsterkede støpte alu­mini­umshengsler.
 • 2 stk. kabelledere for elek­tro­verk­tøy.
 • 2 stk. skru­jern­holdere.
 • 1 stk. gradert mål­bånd og tapekut­ter.
 • S-krok for å henge verk­tøy etc. under arbeid.

Tekniske data:

 • Antall trinn: 7 stk.
 • Plat­tformhøyde: 154cm,
 • Arbei­d­shøyde: 355cm.
 • Mål (sam­menslått): L250 x D17 x B67
 • Mål (utslått): L219 x D160 x B67
 • Mak­si­mum belast­ning: 150kg (testet til 350kg)
 • Vekt: 10,6kg.
 • God­kjent i hht.: Stan­dard EN-131