Trappes­tige mod. 717 6 Trinn

Werner

Werner 717 serien med trappestiger har en unik kombinasjon av stabilitet, robusthet og plassbesparende design.

Produktnummer: 71706 El-nummer: 8876207 NOBB-nummer: 50404181 Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Wern­er 717 serien med trappes­tiger har en unik kom­bi­nasjon av sta­bilitet, robus­thet og plass­be­sparende design.
En kraftig glass­fiber-kon­struk­sjon, robuste skråstag sam­men med "anti-sjokk" stag i bun­nen sørg­er for høy kvalitet og sta­bilitet.
Stor arbei­d­splat­tform og sklisikre føt­ter sørg­er for trygt og effek­tivt arbeid.
Wern­er 717 serien er også kom­pat­i­bel med Wern­er sitt unike Lock-In Sys­tem som mulig­gjør bruk av et bredt spek­ter til­leg­gsut­styr.
Plat­tformhøyde: 1,41m
Arbei­d­shøyde: 3,16m
Pro­duk­tvekt: 11kg.