SPIT BOLTEPISTOL PULSA 27E 15-27

Spit

SPIT PULSA 27E - Lett og kompakt boltepistol for elektriske og mekaniske applikasjoner

Produktnummer: 019820 El-nummer: 8818915 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

PRODUKTFORDEL:
Mak­simer pro­duk­tiviteten med et all­sidig, kom­pakt og vel­bal­ansert verk­tøy.

FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Kraftig og kom­pakt: - En av de letteste, mest all­sidi­ge og kraftig­ste boltepis­to­lene på markedet med 10 000 skudd per bat­teri lad­ning.
Ett verk­tøy for flere app­likasjon­er: - Fest met­all­skinne til stål, betong og murverk eller bytt neses­tykket for å feste kabel, rør, kanal og mer, alt med ett verk­tøy.
Bedre arbei­dsmiljø: - Fest trygt med redusert hånd/armvibrasjon og prak­tisk talt uten støv kon­tra tradis­jonelle metoder.
Mak­simer arbei­ds­da­gen: – Bruk kvalitetsspik­er med opp­til 400% flere skudd på hver lad­ning enn rene bat­teriverk­tøy.
Designet for kom­fort: - Et godt bal­ansert, ergonomisk verk­tøy som reduser­er tret­thet i hånd- og hån­dledd sam­men­lignet med andre løs­ninger.
2 års garan­ti som stan­dard: - 35 år med SPIT-inno­vasjon resul­ter­er i et robust og hold­bart verk­tøy som blir ditt mest pålitelige.