Sirkel­sag 18V DSS610RTJ

Makita

Lett og kompakt konstruksjon

Produktnr: DSS610RTJ El-nummer: 8822498 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , , , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Lett, kom­pakt og kraftig bat­teridrevet sirkel­sag 18V. Rask sag­ing med tur­tall på 3.700. Utblås­funksjon som blås­er spon bort fra sagelin­jen for bedre sikt. RTJ-mod­ell leveres med 2stk 18V/5,0Ah bat­terier og DC18RC hur­tiglad­er. Lade­tid 45min. Bat­teri­et har indika­tor som vis­er hvor mye kap­a­sitet som gjen­står

Bruk­er­fordel­er:
Høyt tur­tall - 3700(rpm).
LED-arbei­ds­belysning.
Sag­bord i alu­mini­um.
Bat­teribeskyt­telse skån­er bat­teri og maskin mot over­be­last­ning.
Sikker­hets­bry­ter for å hin­dre uøns­ket start.
Godt tilgjen­gelig bry­ter.
Svært lett og kom­pakt design.
Ergonomisk utformet grep.
Avtag­bar støvdyse.
Utblås­funksjon som blås­er spon bort fra sagelin­jen for bedre sikt.
Hur­tiglad­ing 45 min­ut­ter. Luftkjølt intel­li­gent ladesys­tem.

Tekniske spe­si­fikasjon­er:
Ca lade­tid: 45 min
Maks skjæredybde ved 90°: 57 mm
Maks skjæredybde ved 45°: 40 mm
Maks hel­ning (ven­stre): 45 °
Tur­tall (min-1): 3700
Bat­terier: BL1850B
Li-ion bat­teri 18V: 2x 5,0Ah (90Wh)
Blad­di­am­e­ter: 165 mm
Sen­ter­hull: 20 mm
Kof­fert (plast)
Vekt: 3,0 - 3,4 kg
Dimen­sjon­er (LxBxH): 347 x 202 x 228 mm